Партнёры

Пры падтрымцы
Кампаніі SAMSUNG
Амбасады Рэспублікі Францыя
Польскага Інстытуту ў Мінску
Амбасады Рэспублікі Польшча

Інфармацыйная падтрымка
Радыё Unistar
Беларускі партал TUT.by
Гарадскі журнал Citydog.by

Партнёры
Мінгарвыканкам
Амбасада Рэспублікі Ізраіль
Амбасада Рэспублікі Літва
Інстытут імя Гётэ
Архітыктурная студыя ZROBYM architects
Інстытут імя Адама Міцкевіча
Калектыў SPUTNIK PHOTOS
Нацыянальны гістарычны музей
Калектыў Indie
Albom.pl
Беларускае грамадскае аб”яднанне фатографаў
Праект ВЕХА (VEHA)
Polis(h) Photo Lab
Арт-вёстка Каптаруны
Цэнтр гарадскога жыцця. Гродна
34mag.net
Прастора «Сталоўка XYZ”
Галерэя «ЦЭХ»
Галерэя «Ў»
Нацыянальны цэнтр сучасных мастацтваў
Галерэя «Кніжная шафа»
Прастора «Крылы Халопа»
Беларускі журнал
Кнігарня «Логвінаў»
SVOBODY.4
Бар «Хуліган»
Кафейня «Зерно»
Кафейня «Мануфактура»
Кафейня «WHY KNOT»